برچسب: #دستگاه_آب_شیرین_کن

برچسب: #دستگاه_آب_شیرین_کن

0 رای
2k نمایش ها
خدا همه چیز داده و این ما هستیم که باید از اسباب استفاده کنیم. حال چه اشکالی دارد که ما وقتی چیزه...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.