برچسب: #دلیل_مند_بودن

برچسب: #دلیل_مند_بودن

0 رای
2k نمایش ها
آیا همۀ احکام دلیل دارند و در آنها عقل بکار برده می‌شود؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.