برچسب: #ذبح_اسماعیل

برچسب: #ذبح_اسماعیل

0 رای
2k نمایش ها
آیا اقدام برای بریدن سر اسماعیل توسط ابراهیم یک امر تعبدی بوده است یا عاقلانه؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.