برچسب: #ذکر_با_تسبیح

برچسب: #ذکر_با_تسبیح

0 رای
2k نمایش ها
آیا تسبیح به دست گرفتن و با آن ذکر گفتن استحباب دارد؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.