برچسب: #رزق_جنبندگان

برچسب: #رزق_جنبندگان

0 رای
2k نمایش ها
در آیه 6 سوره هود آمده است که روزی جنبندگان بر عهدۀ خداست. این در حالی است که طبق اعلام سازمان مل...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.