برچسب: #سندیت_خطبه_بدون_نقطه

برچسب: #سندیت_خطبه_بدون_نقطه

0 رای
2k نمایش ها
خطبه‌ای بدون نقطه از حضرت علی(ع) روایت شده است. با توجه به اینکه چنین خطبه‌ای از شخص دیگری نقل نش...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.