برچسب: #مجازات_کسی_بجای_دیگری

برچسب: #مجازات_کسی_بجای_دیگری

0 رای
3k نمایش ها
آیا می‌توان در قوانین دنیوی قانونی قرار داد که کسی را با رضایت خودش به جای دیگری مجازات کنیم مثلا...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.