برچسب: #مشرک_بودن_پدر_انبیاء

برچسب: #مشرک_بودن_پدر_انبیاء

0 رای
2k نمایش ها
در مورد حضرت ابراهیم شیعه می‌گوید پدرش مشرک نبوده ولی در قرآن به صراحت آمده که آزر که پدر ابراهیم...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.