برچسب: #نماز_با_اهل_سنت

برچسب: #نماز_با_اهل_سنت

0 رای
2k نمایش ها
در مكه و مدينه با اهل سنت چگونه نماز بخوانيم كه صحيح باشد و اعاده نخواهد؟ چرا كه خواندن نماز ظاهر...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.