برچسب: #وسواس

برچسب: #وسواس

0 رای
2k نمایش ها
اینکه گفته میشود اصل بر طهارت اشیاء است یعنی هر چیزی که به نجاستش یقین نداریم باید بنا را بر طهار...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.