پرسش ها و پاسخ ها - وب سایت رسمی احمد عابدینی

برچسب: #گنبد_و_بارگاه

برچسب: #گنبد_و_بارگاه

0 رای
159 نمایش ها
آیا در نظر شما مراقد ائمه غیر از آثار باستانی بودن ارزشی دیگر هم دارند ، یا حتی چون این گنبد بارگ...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.