دلیل نجاست آب دهان سگ

دلیل نجاست آب دهان سگ

پاسخ داده شد
0
0

شما این دیدگاه را مطرح کرده‌اید که آب دهان سگ نجس است و دلیلش این است که سگ پشت خودش را لیس می‌زند. با این استدلال گربه وحیوانات دیگر نیز که چنین می‌کنند آب دهانشان باید نجس باشد در حالی که فقه چنین چیزی نمی‌گوید.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

دلیل نجس بودن آب دهان سگ روایات است نه لیس زدن پشت خود و اگر من در صحبت‌هایم به این اشاره کردم که سگ پشت خود را لیس می‌زند برای این بود که افراد از این کار تنفر پیدا کنند و نخواهند سگ آنها را لیس بزند.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.