سعادتمندی در پیروی از علم نه پیروی از دین

سعادتمندی در پیروی از علم نه پیروی از دین

پاسخ داده شد
0
0

“علم و قانون” به عنوانِ راهِ سعادتِ انسان شناخته شده و به سرعت نتیجه داده است، اما این ادیان، سده‌هاست که قرار است انسان را سعادتمند کنند و نکرده‌اند.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

ادیان بر علم و قانون تأکید دارند و علاوه بر علم و قانون بر اخلاق و کمک کردن به یکدیگر نیز تأکید دارند. دین برای این است که وقتی پليس و مجری قانون نیست باز قانون رعایت شود. دین آمده تا در پستوها که هیچ نگهبانی نیست قانون رعایت شود. تعبیر حدود الله در قرآن غیر از یک مورد همگی در بحث خانواده آمده است. پس دین آمده تا علم و قانون را در تمامي عرصه‌ها برپا کند. جهان اگر از علم و قانون می‌گوید جاهایی می‌تواند آن را اِعمال کند که پلیس و دوربین باشد ولی دین می‌خواهد جاهایی که پلیس و دوربین نیست نیز قانون را اِعمال کند و این برتری دین بر قوانین امروزه است.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.