برچسب: #دین_و_علم

برچسب: #دین_و_علم

0 رای
2k نمایش ها
“علم و قانون” به عنوانِ راهِ سعادتِ انسان شناخته شده و به سرعت نتیجه داده است، اما این ادیان، سده...
0 رای
3k نمایش ها
دین، ما را از حقیقتِ دنیا بازداشته است! دانشمندانی چون گالیله و انیشتین و ادیسون و غیره نشان دادن...
نمایش 2 نتایج
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.