برچسب: #آیات_خشن_در_قرآن

برچسب: #آیات_خشن_در_قرآن

0 رای
3k نمایش ها
در سوره مائده آيه ٣٣ و سوره نساء آیه 24 آمده : كافران را در جنگ بكشيد و زنانشان را به كنيزی ببريد...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.