برچسب: #خشونت_در_اسلام

برچسب: #خشونت_در_اسلام

0 رای
1k نمایش ها
در سوره مائده آيه ٣٣ و سوره نساء آیه 24 آمده : كافران را در جنگ بكشيد و زنانشان را به كنيزی ببريد...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.