برچسب: #بیرون_شدن_از_بهشت

برچسب: #بیرون_شدن_از_بهشت

0 رای
2k نمایش ها
مگر وقتی شیطان به آدم سجده نکرد، خدا او را از بهشت بیرون نکرد؟ اگر چنین است پس چطور توانسته دوبار...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.