برچسب: #جایگاه_احتیاط_و_برائت

برچسب: #جایگاه_احتیاط_و_برائت

0 رای
2k نمایش ها
شما از طرفی در بحث مجازات می‌گویید احتیاط و برائت اقتضای عدم مجازات دارند و در نتیجه باید کمتر قص...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.