برچسب: #جماعت

برچسب: #جماعت

0 رای
1k نمایش ها
از طرفی بهتر است نمازها در وقت فضیلت خود خوانده شود و از طرف دیگر در مساجد این استحباب عمل نمی‌شو...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.