برچسب: #وقت_فضیلت

برچسب: #وقت_فضیلت

0 رای
3k نمایش ها
از طرفی بهتر است نمازها در وقت فضیلت خود خوانده شود و از طرف دیگر در مساجد این استحباب عمل نمی‌شو...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.