برچسب: #عقب_افتادگی_مسلمانان

برچسب: #عقب_افتادگی_مسلمانان

0 رای
2k نمایش ها
مردمِ دنیایِ غرب با “قانون” و “دانش” به سویِ سعادت در حرکتند ، اما آن دینی که قرار بود از قتل و ت...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.