برچسب: #لعن_خلفاء

برچسب: #لعن_خلفاء

0 رای
3k نمایش ها
کسانی که اصرار دارند خلفاء را لعنت کنند به آیه 57 سوره احزاب استناد می‌کنند که طبق این آیه اذیت ک...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.