برچسب: #پاسخ_به_شبهات

برچسب: #پاسخ_به_شبهات

0 رای
3k نمایش ها
جهانی که ادیان ترسیم می‌کنند، جهانی است که سقفش، آسمان و بهشت، آن بالاترهاست! فرشته‌ها انسان را ه...
0 رای
3k نمایش ها
در سوره صافات آيات ٨ و ٩ و ١٠ آمده : كه اين *شهاب سنگ هایی * كه می بينيم ، زمانی است كه خدا دارد ...
نمایش 2 نتایج
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.