برچسب: کفاره_روزه_خواری

برچسب: کفاره_روزه_خواری

0 رای
2k نمایش ها
آیا حضرتعالی نیز مانند دیگر مراجع محترم قائل به این معنی هستید که کفاره یک روز روزه ۶٠روز روزه گر...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.