برچسب: #کلمه_کفر

برچسب: #کلمه_کفر

0 رای
3k نمایش ها
آیا کلمۀ کفر همیشه به معنای حق پوشی می‌آید؟ و آیا فقط برای افراد بد استعمال می‌شود؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.