برچسب: #تعبد_و_تعقل

برچسب: #تعبد_و_تعقل

0 رای
908 نمایش ها
آیا می‌توان گفت تعبد و تعقل دو بال دین‌داری هستند؟
0 رای
2k نمایش ها
آیا خضر با اقداماتی که انجام داد از حضرت موسی توقع تعبد نداشت؟
نمایش 2 نتایج
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.