برچسب: #دو_بال_دین_داری

برچسب: #دو_بال_دین_داری

0 رای
1k نمایش ها
آیا می‌توان گفت تعبد و تعقل دو بال دین‌داری هستند؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.